KURULLAR

Onur Kurulu / Honorary Board

Doç. Dr. Mustafa Aydın

Dr. Fatih Aydın

Prof. Dr. Yadigar İzmirli

Prof. Dr. İ. Hakkı Aydın

Prof. Dr. Zafer Aslan

Prof. Dr. Ömer Canbolat

Prof. Dr. Özer Kanburoğlu

 

Sempozyum Başkanı / The President of Symposium

Dr. Öğretim Üyesi Sinem Budun Gülas

 

Yürütme ve Düzenleme Kurulu / Executive and Organizing Board

Arş. Gör. Neslihan Öpöz Gökoğlan

Arş. Gör. Burak Dervişoğlu

Arş. Gör. Seda Çilingir

Arş. Gör. Süeda Şatır Toruk

Arş. Gör. Ardahan Toruk

Arş. Gör. Didem Ermiş

Arş. Gör. Büşra Türk

Arş. Gör. Burcu Kaya

Arş. Gör. Burak Çiçek

Arş. Gör. Büşra Sokur

 

Sergi Organizasyon Kurulu / Exhibition Organisation Board

Dr. Öğretim Üyesi Medine İrak (Sergi Organizasyon Kurulu Başkanı)

Arş. Gör. Süeda Şatır Toruk

Arş. Gör. Ardahan Toruk

Arş. Gör. Didem Ermiş

 

 

Sekreterya / Secretariat

Arş. Gör. Neslihan Öpöz Gökoğlan

Arş. Gör. Burak Dervişoğlu

Arş. Gör. Seda Çilingir

Arş. Gör. Burcu Kaya

 

 

Bilim ve Sanat Kurulu / Scientific and Artistic Board

Prof. Günay Atalayer (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. M. Reşat Başar (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Mehmet Birkiye (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Kamil Bostan (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Şerife Cengiz (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Sefa Çeliksap (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Veysel Günay (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Gürçınar (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Özer Kanburoğlu  (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep Karadağ (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli (Uşak Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasip Pektaş (Üsküdar Üniversitesi)

Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş (Üsküdar Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Biret Tavman (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram Yüksel (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Fuat Akdenizli (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Safiye Başar (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Selen Korad Birkiye (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Arif Can Güngör (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. Berna Kurt Kemaloğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. M. Melih Korukçu (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Doç. Dr. Nazım Uğur Özüaydın (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Vildan Tok (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Irmak Bayburtlu (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Sevim Aydinç Bölat (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Sinem Budun Gülas (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Sündüz Haşar (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Semra Gür Üstüner (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Medine İrak (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Nursan Korucu Taşova (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Koçak (Uşak Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Güneş Oktay (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Selin Süar Oral (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Nazan Oskay (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Öztürk (İstanbul Aydın Üniversitesi)

 

Not: Bilim ve Sanat Kurulu üyeleri soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.