Katılım Koşulları

  1. “Sanat ve Tasarım” üst başlığı altında farklı disiplinlerden çalışmalara açık olan Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu 16-17 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.
  2. Sempozyum konuları ” konu ” linkinde verilmiştir.
  3. Sempozyum kapsamında sunulacak bildiriler; Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu Bilim ve Sanat Kurulu’ndan seçilecek hakemler tarafından değerlendirilerek seçilecektir.
  4. Sempozyumda sunulmaya değer görülen ve sempozyumda sunulan bildiriler tam metin bildiriler kitabında basılacaktır.
  5. Sempozyuma katılım ücretsizdir.
  6. Sempozyuma katılmak üzere başvuran akademisyenler, sempozyum şartnamesini ve takvimini kabul etmiş sayılırlar.
  7. Sempozyuma kapsamında sunulacak olan bildiriler için ”yazım kuralları” linkte verilmiştir.